Go'mørning

Nytt læreverk i faget mat og helse i grunnskolen

Det nye læreverket Matopedia er utviklet av MatPrat til bruk i mat og helsefaget i grunnskolen. Fotograf: MatPrat

Nå i høst har MatPrat sendt ut læreverket Matopedia til over 130 000 elever fordelt over hele landet. Bøkene er laget for å dekke Kunnskapsløftet, læreplanen i faget mat og helse og kostrådene fra Helsedirektoratet.

Det nye læreverket består av fem nye bøker hvor to er til barnetrinnet (4.–7. trinn) og tre er til ungdomstrinnet (8.–10. trinn). Leksjonene har en trinnvis oppbygging og følger skoleåret med sesonger og høytider. En rekke fagpersoner og organisasjoner har vært involvert i arbeidet med utviklingen av innholdet. Bærekraft, dyrevelferd, mat- trygghet, ernæring og kosthold er viktige temaer som vektlegges.

– Vi har utviklet dette læreverket fordi mat og helse er et svært viktig fag i grunnskolen og dessverre også et fag som vies liten plass målt både i timetall og ressurser. Vi ønsker at Matopedia skal være et godt bidrag til å utdanne nye generasjoner av interesserte og informerte forbrukere, samt bidra til å spre matglede, -inspirasjon og -kunnskap, sier Trine Thorkildsen, redaktør for læreverket og ernæringsfaglig sjef i MatPrat.

Digitalt papir

I Matopedia benyttes en nyvinning som kalles Digitalt papir. Dette håper MatPrat skal bidra til større engasjement hos elevene. Digitalt papir vil si at enkelte sider i bøkene inneholder videoer som blir synlige ved bruk av appen «Matopedia» som er utviklet for mobiltelefon og nettbrett, og kan lastes ned gratis i appstore eller via googleplay.

 – Dette skaper variasjon i læringsformen og treffer elevene på arenaer de allerede er godt kjent med, forteller Trine Thorkildsen.

– Bøkene i seg selv er innbydende og lett tilgjengelige, og kombinert med levende bilder på mobiltelefonen håper vi å kunne bidra til økt interesse og engasjement.

Matopedia.no

Det nye læreverket vil også være å finne på matopedia.no. Nettsiden er i første omgang rettet mot lærere, men skal på sikt også utvides til å tilby materiale til elever. Her vil innholdet i bøkene gjøres søkbart på de ulike kompetansemålene. I tillegg vil siden suppleres med ekstra stoff ut fra sesong og aktualitet. Sidene inneholder læreplan i faget, lærerveiledning til de ulike trinnene, ulike filmer med demonstrasjon av matlagingsteknikker og over 150 oppskrifter på alt fra norsk tradisjonsmat til asiatiske smaksbomber.

– Nå gleder vi oss til bøkene tas i bruk av landets barne- og ungdomsskoler utover høsten, avslutter Trine Thorkildsen.

Bøkene tilbys gratis til skolene, men de belastes 20 kroner i frakt og ekspedisjonsgebyr per bok.