Go'mørning

Mer egg i sommer!

Fotograf: Pixabay

MatPrats satsing for å øke salget av egg videreføres. Forbrukeren anser egget som sentralt i kostholdet. Likevel kunne nordmenn spist langt mer egg. Prognosene for i år viser overskudd i produksjonen, og kampanjen «Egg kan mer enn du tror» er et ledd i arbeidet med å møte overskuddet.

MatPrat startet i fjor høst en overordnet kampanje for egg som varer frem til utgangen av 2020. Kampanjen består av flere kampanjeperioder. Nå i slutten av mai og første del av juni gjennomføres del to av kampanjen, med blant annet profilfilmer og taktiske filmer på tv, kampanjesider på nettet, digital satsing i sosiale medier og andre markedsaktiviteter. Eggbransjen støtter opp om kampanjen med blant annet innstikk i eggekartonger og aktiviteter i butikker.

− Prognosen for egg viser et overskudd på rundt 600 tonn i år. Det er ikke så mye totalt sett, men overskuddet kommer i vår og i sommer, noe som gjør det mer krevende å håndtere. Det er derfor fokus på å holde salget oppe gjennom sommeren. Kampanjens del to er dermed tilrettelagt for å øke salget av egg i sommer, forklarer kampanjeansvarlig og markedsanalytiker Gunnar Thoen i MatPrat.

Egget sentralt

Egg oppfattes av forbrukerne som anvendelig og kan brukes i mange typer matlaging. Ifølge MatPrat mener 71 prosent at egg er en helt sentral matvare i sitt eget kosthold. Norske egg oppleves å ha god kvalitet, være friske, ha god smak og fin farge og størrelse.

−  Det gis ingen anbefalinger om inntak av egg i de norske kostrådene. Nordmenn spiser i snitt et halvt egg om dagen. Dette er ikke mye sammenlignet med andre europeiske og vestlige land. Ut ifra dagens kunnskap, kan egg trygt inngå i større omfang i et sunt og variert kosthold, sier Thoen.

Det internasjonale egget

Egg er en rimelig og tilgjengelig råvare, noe som gjør egget populært i de fleste land. Egg spises også i de fleste kulturer. Dette gir egget en sentral plass når det gjelder å omfavne impulser fra omverden og mattrender.

− Fordi vi har et forhold til egget, er det enklere å adoptere nye og utenlandske retter som inneholder egg. Internasjonalt ser vi at egget tolkes og markedsføres i lys av de viktigste megatrendene; sunnhet, enkelhet, rent, urørt og nært, sier Gunnar Thoen.

Fakta om egg

  • Det produseres ca. 60.000 tonn egg per år i Norge.
  • Eggforbruket er på ca. 12,5 kg/person per år.
  • Det kreves gjennomsnittlig 2,1 kg kraftfôr for å produsere 1 kg egg.
  • En verpehøne legger i gjennomsnitt 6 egg i uka.
  • Det er ca. 4,3 millioner høner i produksjon til enhver tid.

Egg er en næringsrik matvare. Det inneholder mange av de vitaminene og mineralene som kroppen trenger, blant annet vitamin D, jod og jern, som enkelte grupper av befolkningen får i seg for lite av. Egg er også proteinrikt – og inneholder proteiner av høy kvalitet.