Kodeliste for husdyrsjukdommer

Alle eksterne kodelister, så vel offentlige som private, skal oppdateres i henhold til dette kodeverket. Kodeverket oppdateres i utgangspunktet to ganger i året: 1. juni og 1. november. Ved særlige behov oppdateres det hyppigere.

Alle liste 1- og 2-sjukdommer (tidligere A- og B- sjukdommer) oppgitt i Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) har egne koder innunder henholdsvis 500-599 og 100-199-seriene. For oversiktens skyld er kodene for sjukdommer og lidelser hos hest, hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr, primater, bier og humler også tatt med.

Alle  liste 1-, 2- og 3-sjukdommer er rapporteringspliktige i henhold til samme forskrift, jamfør §§ 34-42. Oversikt over sjukdommer og antibiotikaresistenser ligger under Vedlegg 1 i dyrehelseforskriften. I tillegg kommer liste 4-diagnosene, som er husdyrbransjens egne koder

Animalia administrerer kodeverket på vegne av husdyrnæringen. Ved behov for tildeling av nye koder eller endring av sykdomsstatus eller diagnosebeskrivelser, skal disse meldes til thorbjorn.refsum@animalia.no.