Kodeliste for husdyrsjukdommer

Alle eksterne kodelister, så vel offentlige som private, skal oppdateres i henhold til dette kodeverket. Kodeverket oppdateres i utgangspunktet to ganger i året: 1. juni og 1. november. Ved særlige behov oppdateres det hyppigere. For å se utførte endringer i kodeverket, se eget loggdokument.

Alle A- og B-sjukdommer oppgitt i Forskrift om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven har egne koder innunder henholdsvis 500-599 og 100-199-seriene. For oversiktens skyld er kodene for sjukdommer og lidelser hos hest, hund, katt, pelsdyr, gnagere, haredyr, primater, bier og humler også tatt med.

Alle A-, B- og C-sjukdommer er rapporteringspliktige i henhold til Forskrift om instrukser for A-, B- og C-sjukdommer (dyresjukdommer).

Animalia administrerer kodeverket på vegne av husdyrnæringen. Ved behov for tildeling av nye koder eller endring av sykdomsstatus eller diagnosebeskrivelser, skal disse meldes til thorbjorn.refsum@animalia.no.