Dyrevelferdsprogram oppal og rugeegg slaktekylling og kalkun

Norsk fjørfenæring har utviklet et eget dyrevelferdsprogram for foreldredyrene i slaktekylling- og kalkunproduksjonen, som trer i kraft fra 1.1.2021.

Hovedformålet for dyrevelferdsprogram avlsdyr slaktekylling og kalkun er å sørge for dokumentert god dyrevelferd gjennom oppal- og rugeeggsperioden, en lønnsom produksjon for bonden og fortsatt tillit fra samfunnet gjennom åpenhet og dokumentasjon. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse.

DVP oppal og rugeegg stiller krav om minst ett veterinærbesøk i hver flokk, hvor bestemte velferdsindikatorer skal registreres. I tillegg skal nødvendig data som er viktig for dyrevelferd registreres daglig, og det er krav om intern og ekstern KSL-revisjon, samt kompetansekurs for alle produsenter.

Artikler

Dokumenter