Behandling av smittsom øyebetennelse hos sau

Smittsom øyebetennelse kan være et problem i sauebesetninger i innefôringsperioden. Sjukdommen rammer ofte mange dyr i flokken, først og fremst lam om høsten, men voksne dyr kan også bli sjuke. Milde tilfeller kan gå over av seg selv, men i alvorlige tilfeller kan dyr som ikke får behandling i rett tid bli blinde. Det er viktig at sjuke dyr blir oppdaget og får riktig behandling, både med tanke på dyrevelferd og smittespredning

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Milde øyebetennelser kan gå over av seg selv etter noen dager, eventuelt kan man forsøke å skylle hyppig med øyeskyllemiddel. I mange tilfeller er det nødvendig å behandle med antibiotika (øyesalver eller dråper). Det vil redusere plagene ved sjukdommen og smittespredning til andre dyr. I alvorlige tilfeller kan dyr som ikke får behandling i rett tid bli blinde på grunn av sår og arrdannelser på hornhinnen, så det er viktig at sjuke dyr oppdages og behandles tidlig i sjukdomsforløpet! Med riktig behandling vil de fleste dyra bli friske igjen, selv om enkelte utbrudd er mer alvorlige.

Det finnes ingen øyesalver eller -dråper som er godkjent til bruk på sau i Norge, men i utlandet finnes det flere aktuelle preparater som apoteket kan skaffe ved behov. Veterinær må søke legemiddelverket om å få bruke slike preparater på godkjenningsfritak. Injeksjonspreparater eller jurtuber skal ikke brukes i øyet. Slike legemidler er ikke laget for administrasjon i øyet, og kan inneholde stoffer som virker irriterende i øyet.

Tall fra Dyrehelseportalen viser at det er brukt øyesalver med kloksacillin (Opticlox® og Orbenin®) i ca. 80% av de rapporterte tilfellene av smittsom øyebetennelse hos sau (kode 225). Disse er produsert i Storbritannia og er lite aktuelle å anskaffe akkurat nå etter Brexit. Alternativ med innhold av kloksacillin er Vetoscon® øyesalve. Denne har tilbakeholdelsestid 0 døgn ved bruk til sau. Vi har inntrykk av at det er blandede erfaringer med effekten av kloksacillin på øyebetennelser. Det skyldes nok at kloksacillin har dårlig effekt mot mykoplasmabakterier, som trolig er det vanligste primæragens ved smittsom øyebetennelse hos sau. Kloksacillin har god effekt mot stafylokokker, Moraxella og Bacillus.

Anbefalt behandling av øyebetennelser forårsaket av mykoplasmabakterier er øyesalver med tetrasykliner. Tetrasykliner virker også mot klamydier, Moraxella og de fleste andre bakterier som kan gi øyebetennelse. Ophtaclin® øyesalve er markedsført til hest, hund og katt i Norge. Denne kan brukes "off-label" til sau med en pr. nå generell tilbakeholdelsestid for slakt på 28 døgn. Med innføring av ny Veterinærforordning i slutten av januar 2022, vil tilbakeholdelsestiden kunne settes til 1,5 døgn.

Øyesalver med tetrasykliner bør oftere vurderes som førstevalg ved behandling av smittsom øyebetennelse hos sau, og bør brukes i tilfeller der en erfarer at kloksacillin ikke har effekt. Ved spesielt aggressive utbrudd bør det vurderes å ta svaberprøve fra øynene for å dyrke bakterier.

Les mer: