Aktuelt - sau

13.09.2022

Flytting av levende småfe – den største risikoen for smitte

Flytting av levende dyr utgjør den største risikoen for å spre sjukdom mellom småfebesetninger. Nye krav fra Mattilsynet i 2022 er at også avsenderbesetning skal være testet for mædi dersom man flytter hunndyr av sau, dette gjelder også om man starter opp med sau.

01.03.2022

Mage/tarm-parasitt prosjekt på sau

ARTIST (Anthelmintic ResisTance In Sheep helminThs) er et pågående doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen. Formålet er blant annet å kartlegge utbredelsen av mage/tarm-parasitter, og forekomst av resistens mot parasittmidler (benzimidazoler).

24.11.2021

Behandling av smittsom øyebetennelse hos sau

Smittsom øyebetennelse kan være et problem i sauebesetninger i innefôringsperioden. Sjukdommen rammer ofte mange dyr i flokken, først og fremst lam om høsten, men voksne dyr kan også bli sjuke. Milde tilfeller kan gå over av seg selv, men i alvorlige tilfeller kan dyr som ikke får behandling i rett tid bli blinde. Det er viktig at sjuke dyr blir oppdaget og får riktig behandling, både med tanke på dyrevelferd og smittespredning

05.10.2021

Store leverikter

Klimaendringer fører til nye utfordringer for sauebøndene. Varmt og fuktig vær gir generelt større parasittbelastning og enkelte snyltere dukker også opp på nye steder i landet. Denne værforandringen har ført til at den store leverikten de senere årene er blitt et økende problem i flere land bl.a. Sverige og Storbritannia, også i områder som ikke tidligere hadde slike problemer. Vi har undersøkt om dette også er tilfelle i Norge.

19.05.2021

Beitedyktighet

Nå nærmer det seg beiteslipp, og noen er kanskje allerede godt i gang. Etter en lang vinter og en hektisk lammingsperiode, kan beitesesongen ofte være kjærkommen for både to- og firbeinte. Beitesesongen, og spesielt bruken av utmark, utgjør et betydelig velferdsgode for sauene våre. Både store og små får anledning til mosjon og å utøve naturlig atferd. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at det også finnes potensiale for lidelse i denne perioden, mye fordi det er vanskeligere å føre tilsyn. Det er derfor viktig at man har gode rutiner for å sikre at sauene er friske, spreke og i stand til å ta vare på seg selv, før man slipper dem på utmark. Dyra skal med andre ord være beitedyktige.


Denne artikkelen er en er en forkortet utgave av en sak om beiteslipp som stod på trykk i Sau og Geit i 03/2018