Hva leter du etter?

Aktuelt - sau


24.10.2018

Tiltak mot utvendige parasitter i innefôringsperioden

Klipping er en fin anledning til å se etter utvendige parasitter hvis en mistenker dette ut fra kløe og uro. Hvis lus eller sauekrabbe påvises skal flokken behandles.

19.10.2018

Eikenøttforgiftning hos sau

I enkelte områder er det store mengder eikenøtter på bakken i høst, og på slike beiter bør en være oppmerksom på at stort opptak av nøtter og blader fra eik kan gi forgiftning hos sau. De siste ukene har NMBU Sandnes obdusert en del sauer med eikenøttforgiftning fra besetninger på Sør-Vestlandet. Les mer om dette her.

23.07.2018

Tørke gir fare for forgiftninger på utmarksbeite

Både sau og storfe kan bli rammet av forgiftninger på utmarksbeite. De tre mest aktuelle plantene er Rome, Selsnepe og Landøyda.

22.06.2018

Nye utrangeringsårsaker

I løpet av sommeren vil vi oppdatere kodelista for utrangeringsårsaker. Det betyr at enkelte koder utgår og at vi får noen nye koder inn. Koder under samme tema vil ligger samlet i listen, noe som vi håper vil gjøre den mer anvendelig. I tillegg er det utarbeidet beskrivelser for riktig kodebruk. 

Ny kodeliste med forklaring ser du i tabellen nedenfor.