Vaksinering mot toksoplasmose

Toksoplasmose er ansvarlig for en stor andel av aborter hos sau i Norge.

Sykdommen skyldes infeksjon med parasitten Toxoplasma gondii. Katt er hovedvert for parasitten og skiller ut egg med avføringen som kan holde seg smittefarlige i miljøet i minst ett år. Sauer blir smittet ved å ete fôr som inneholder smitte. Hos drektige sauer som ikke er immune, vil toksoplasmose føre til skader i forsterhinnene. Søyene viser vanligvis ingen andre symptomer på toksoplasmose enn fosterdød og abort.

Følgene av en infeksjon med Toxoplasma gondii er avhengig av tidspunktet for smitte. Smitte tidligere enn dag 55 i drektigheten medfører symptomfri omløping eller tomme søyer. Smitte videre fram til 3-4 uker før lamming fører til abort, eller dødfødte eller svakfødte lam. Aborten skjer som regel de siste ukene av drektigheten. Ved smitte de siste ukene før lamming blir lamma født levende, men gjerne noe svake.

Hos sauer i alle aldre, både drektige og ikke-drektige, vil infeksjon føre til utvikling av immunitet. Det er derfor særlig unge søyer som kaster på grunn av toksoplasmose, fordi eldre dyr ofte har vært smittet tidligere og har utviklet immunitet.

I utlandet har en vaksine mot toksoplasmose (Toxovax®) vært tilgjengelig i mange år. I Norge har vaksinen blitt brukt etter at det i 2009 ble gjennomført et forsøk med utprøving av vaksinen i Rogaland. Det ble funnet redusert antall aborter og dødfødte lam hos de vaksinerte søyene, men effekten var størst hos de unge dyra. Toxovax® er tilgjengelig på spesielt godkjenningsfritak. Bruk av vaksine kan være aktuelt i sauebesetninger som har problemer med toksoplasmose. Ut i fra resultatene av vaksineutprøvingen i Rogaland anbefaler leverandøren å vaksinere kun de dyra som skal pares for første gang. Vaksineringa må gjøres minst 3 uker før paringa og lammene skal være minimum 5 måneder gamle. Én dose gir livslang immunitet.

Vaksinen har svært kort holdbarhet og må oppbevares kjølig, så vaksineringsrunden krever litt planlegging. Vaksinen leveres i pakninger med 20 doser, og består av vaksinekonsentrat og oppløsningsvæske. Etter at disse komponentene er blandet sammen, må dosene brukes innen 2 timer.

Vaksineringen må planlegges i god tid. Veterinærer som vil bestille vaksine må ta kontakt med Apotek 1 Skårersletta innen 1. juli:
E-post: kundesenter@apotek1.no
Tlf: 21 61 10 28 (tastevalg 4)

Kontaktperson i MSD er Dan Christoffer Jansen
E-post: dan.christoffer.jansen@merck.com
Tlf. 90 09 34 70