Leveringsproblemer på sauevaksiner

For tiden er det dessverre store leveringsproblemer på sauevaksiner til Norge. Dette er en utfordrende situasjon for mange sauebønder og veterinærer, for å rekke vaksinering før lamming.

Helsetjenesten for sau vil her formidle informasjon fra Legemiddelverket og MSD (legemiddelselskapet som har de to sauevaksinene som per nå er markedsført/selges i Norge, Ovivac P® og Tribovax®) om situasjonen:

  • Årsaken til leveringsproblemene er bl.a. at det er global mangel på råvarer som brukes i vaksinene. Dette har medført at det er for lite vaksiner til å dekke behovet i mange land, og det har også vært mangel på vaksiner til andre dyrearter. Siden Norge har sein lamming, blir vi dessverre ofte rammet ved mangel og leveringsproblemer på sauevaksiner.

  • Legemiddelverket, MSD og apotekene jobber med å prøve å få tak i det som er mulig av sauevaksiner fra utlandet. Slik det ser ut nå vil det fram til lamming være best tilgjengelighet på klostridievaksiner (alternativene til Tribovax®). Det har vært utfordrende å skaffe alternativer til pasteurella-vaksine (Ovivac P®), men det vil forhåpentligvis bli tilgjengelig noe fortløpende. Det vil bli tatt inn en del store pakninger med pasteurellose-vaksine (500 ml). Dersom disse skal brukes i flere besetninger, er det ekstra viktig med god hygiene og riktig oppbevaring.

  • Apotekene har løpende oversikt over når de får inn vaksiner framover. Veterinærer bør oppsøke flere apotek/apotekkjeder dersom de opplever at et apotek er tomt for det aktuelle legemidlet eller at det er vanskelig å skaffe. Dette fordi apotek kan benytte forskjellige grossister med ulikt sortiment av veterinære legemidler. Veso apotek har selv meldt at de trolig får inn nok klostridievaksiner til å dekke behovet hos sine kunder innen starten av mars.

  • Legemiddelverket legger ut informasjon fortløpende om status her