Fagdag – Bærekraft i beitenæringa

21. juni arrangerer en samlet beitenæring fagdagen «Bærekraft i beitenæringa»

Tema for dagen er dyrevelferd hos sau på utmarksbeite. Dette innebefatter atferd og velferd hos sau på utmarksbeite, samt normaltap, sykdomsutfordringer og beitedyktighet. 

Fagdag «Bærekraft i beitenæringa» er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit, Animalia og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og arrangeres for første gang i 2017. Vi håper fagdagen blir den første i en årlig tradisjon som sprer kunnskap og interesse rundt beitedyr og beitebruk i Norge. 

Tid: 21. juni 2017 kl. 09:00-16:00
Sted: Landbrukets Hus, Oslo
Pris: 250 kr. inkl. lunsj

Se hele programmet og meld deg på