Flytting av levende småfe – den største risikoen for smitte

Flytting av levende dyr utgjør den største risikoen for å spre sjukdom mellom småfebesetninger. Nye krav fra Mattilsynet i 2022 er at også avsenderbesetning skal være testet for mædi dersom man flytter hunndyr av sau, dette gjelder også om man starter opp med sau.