Nytt om mædi-situasjonen i Trøndelag

I juli ble den alvorlige lungesjukdommen mædi påvist i en sauebesetning i Trøndelag. Funnet ble gjort i en rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sjukdommen. Forbudet mot å flytte søyer mellom besetninger og småfe over fylkesgrensene har forhåpentligvis hindret smittespredning til andre områder.

Siste påvising av mædi i Norge var i 2005, i samme område som er rammet nå. Mædi er en B-sjukdom, noe som innebærer systematisk bekjempelse. Norge har som mål å være fri for mædi.

Mattilsynet vil ta prøver i alle aktuelle besetninger for å finne ut om flere dyr er smittet, og kartlegger kontakter til besetninger der mædi blir påvist. Per midten av september er det tre besetninger som har fått påvist mædi, og rundt 30 kontaktbesetninger som skal prøvetas og er pålagt restriksjoner for å hindre eventuell smitte til andre besetninger. I praksis betyr det at produsentene ikke får selge eller flytte dyr ut av besetningen, siden dette er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Dyr som er smittet vil aldri bli friske, og det finnes ingen vaksine mot sjukdommen. Mattilsynet vil derfor gjøre nødvendige tiltak for å bli kvitt smitten i den enkelte besetning, noe som vanligvis innebærer at smitta dyr og deres avkom slaktes. I besetninger med mange smitta dyr vurderes full nedslakting.

Det er vedtatt en ny soneforskrift for mædi som omfatter 28 kommuner i det tidligere Nord-Trøndelag og Fosen. Forskriften innebærer tiltak for hindre videre smittespredning, med forbud mot å flytte livdyr ut og inn av mædi-sonen, og mellom besetninger innenfor sonen. Flytting av dyr er tillatt i enkelte situasjoner dersom avsenderbesetningen og dyrene som skal flyttes er testet for mædi med negativt resultat. Det planlegges en utvidet kartlegging i mædi-sonen, og alle besetninger i sonen skal testes for mædi. Mattilsynet har opprettet en egen internettside for mædi der de legger ut relevant informasjon om situasjonen som oppdateres ukentlig.

Mædi-situasjonen i deler av Trøndelag er uavklart. Selv om besetninger som skal selge skal testes er det tryggest å rekruttere nye værer fra egen besetning, og å unngå å opprette nye smittekontakter. NSG, slakteriene og Animalia har utarbeidet råd om rekruttering av vær i områder med økt risiko for mædi. Les mer her. Det er et generelt forbud mot flytting av søyer i hele landet.

Les mer om mædi: