Mage/tarm-parasitt prosjekt på sau

ARTIST (Anthelmintic ResisTance In Sheep helminThs) er et pågående doktorgradsprosjekt ved NMBU Veterinærhøgskolen. Formålet er blant annet å kartlegge utbredelsen av mage/tarm-parasitter, og forekomst av resistens mot parasittmidler (benzimidazoler).

Maiken Gravdal tar prøver av flokken ved NMBU Sandnes, som også inkluderes i prosjektet.

Fotograf : Asbjørn Haga

Det er ønskelig å få med flere besetninger i prosjektet, særlig fra nord i landet. Det skal være enkelt å delta: ta avføringsprøver fra 10 tilfeldige søyer på våren, og fra 10 lam på høsten. Nødvendig utstyr og fraktetikett blir tilsendt, og det er gratis å bli med. Dette er en god anledning til å sjekke parasittbelastningen i flokken, i tillegg bidrar det til viktig kunnskap om utbredelsen av parasitter.

Send epost til Maiken Gravdal ved interesse/spørsmål: maiken.gravdal@nmbu.no

Status-oppdatering

Prosjektet har fått god respons fra interesserte saueprodusenter. I løpet av februar har prøvetakingsutstyr blitt utsendt til om lag 100 bønder rundt om i landet.

Det er spenning knyttet til prøvene som kommer i april/mai og i august/september. Når prøvene ankommer NMBU Sandnes, blir det gjort eggtelling av samleprøver. Resultatet sendes til produsent fortløpende. De molekylære analysene tar lengre tid, siden det er selve DNA-et fra parasitter som brukes til dette. Med denne metoden kan vi spesifikt påvise løpeormen Haemonchus contortus. I tillegg undersøker vi for en mutasjon (endring i parasittens gentype), som er forbundet med resistens mot benzimidazoler. Planen er også å få undersøkt for andre mage/tarm-parasitter, inklusiv den store leverikten.

Det er gledelig at så mange vil bidra med avføringsprøver fra sauene sine. Det vil gi et bedre bilde av utbredelsen av mage/tarm-parasitter hos sau i Norge. Foreløpig har vi få flokker fra nord i landet, så bidrag fra dette området er spesielt kjærkomment.