Nye utrangeringsårsaker

I løpet av sommeren vil vi oppdatere kodelista for utrangeringsårsaker. Det betyr at enkelte koder utgår og at vi får noen nye koder inn. Koder under samme tema vil ligger samlet i listen, noe som vi håper vil gjøre den mer anvendelig. I tillegg er det utarbeidet beskrivelser for riktig kodebruk. 

Ny kodeliste med forklaring ser du i tabellen nedenfor.

Fotograf : Animalia/Mina Klaseie

Utrangeringskoder brukes til å angi årsaken til at dyrene har blitt slaktet eller for å angi tapsårsak. På søyer som utrangeres er det ønskelig at det registreres en årsak til utrangeringen, spesielt ved slakt. Vi har nå i sommer oppdatert kodelisten for utrangeringen. Nå vil kodene ikke lenger ligge basert på kodenummer men samlet etter type utrangering, slik at koder knyttet til for eksempel helse kommer samlet på listen. Her kommer en liste med forklaringer til kodene, rekkefølgen er den du finner i dropdown menyen.

Kode

Navn

Forklaring

                                          Helse

9

Mastitt (jurbetennelse) akutt og kronisk

Akutte tilfeller der søya har varmt , hovent jur med forandringer i melke og ofte allmennpåkjenning og feber. Disse oppstår oftest på våren den første tiden etter lamming.

Kroniske tilfeller har utviklet seg over tid og kjennes vanligvis bare som kuler i juret eller en streng i spenekanalen. Disse tilfellene oppdages oftest ved at man kjenner på juret i forbindelse med klipping eller annen håndtering.

7

Skade på jur/spener, uten mastitt

Skade på jur eller spener (sår spenetråkk og lignende) der søya ikke har mastitt. Tilfeller der søya har mastitt i tillegg til skader på jur/spener skal registreres som Mastitt, akutt og kronisk.

5

Jurform

Dårlig utforming av jur/spener

16

Høy alder

 

1

Manglende brunst

Søya viste ikke brunsttegn

2

Ikke drektig

Søya er para, men ikke drektig

3

Kasting

Søya kaster hele kullet med ikkke levedyktige, men synlige foster/fosterhinner inntil 2 uker før forventet lamming

4

Lammingsvansker

 

8

Beinproblemer

Søya utrangers på grunn av problemer med bein/klauv

30

Bukbrokk ("vom i skinn")

Brokk/utposing på buken

31

Skjedefremfall

Deler av skjedeveggen vrenges ut slik at den blir synlig som en "ball" utenfor kjønnsåpningen. Skjedefremfall opptrer vanligvis før lamming

34

Børfremfall

Ved denne tilstanden vrenges hele børen (livmoren) ut gjennom skjedeåpningen. Dette skjer oftest straks etter lamming, vanligvis etter en hard fødsel med ett stort lam

35

Skjederuptur med tarmfremfall

Tarmer kommer ut gjennom kjønnsåpningen. Oppstår som følge av en revne i skjedeveggen, slik at tarmene kommer ut gjennom fødselsveiene. Dette skjer vanligvis på høydrektige søyer.

Tilsvarer sykdomskode 328 Skjederuptur

36

Endetarmsfremfall

Deler av endetarmen blir presset ut og er synlig som en "ball" utenfor endetarmsåpningen. Opptrer vanligvis før lamming hos søyer som har skjedefremfall.

                                             Andre årsaker

18

Ledd i driftsopplegg

Utrangeres som en del av driftsopplegget, dor eksempel ved reduksjon av besetningsstørrelsen, eller utslakting på grunn av sykdom eller fôrmangel

11

Dårlig avdrått

 

17

Feil beiteatferd

Søya går i feil beiteområde eller lignende

15

Lynne

 

14

Dårlige morsegenskaper

 

20

Uhell

Søya er tapt som følge av uhell, for eksempel påkjørsel eller ulendt terreng

21

Annen årsak

Årsak finnes ikke i kodelista

                                                Rovdyr

22

Tatt av ulv

 

23

Tatt av bjørn

 

24

Tatt av gaupe

 

25

Tatt av jerv

 

26

Tatt av kongeørn

 

27

Tatt av rev

 

28

Tatt av hund

 

29

Tatt av rovdyr, ukjent art

 

30

Ukjent