Nyhet! Dagbok i Sauekontrollen

Sauekontrollen har nå fått en dagbokfunksjon.

Dagboka ligger nede til høyre på oppslagstavla. Der viser den dagens hendelser dersom det finnes noen registreringer på dagens dato. Videre kan man gå inn å legge inn notater både bakover og fremover i tid. Dagbokregistreringene består av dato og overskrift (obligatorisk), men man kan også legge inn mer utfyllende informasjon i et stort tekstfelt dersom ønskelig. Hvordan du ønsker å bruke den er opp til deg.

Vi håper vi får synkronisert denne nye dagbokdelen opp mot appen før lamminga 2019. Da vil dette verktøyet f.eks. kunne brukes til formidling av beskjeder til neste mann som går på vakt. Hvilke søyer skal vakta følge ekstra med på f.eks.?

Mulighetene er mange og du står fritt til å bruke dagboka som du vil. Vi har noen ideer til utvidet funksjonalitet av dagboka, men dersom du har innspill til forbedringer må du gjerne sende det til oss på brukerstotte@animalia.no