Sjekk om blåsprayen kan brukes til matproduserende dyr

Blåspray har vært mye brukt til behandling av sår og overfladiske hudinfeksjoner på husdyr. Mattilsynet minner om at mange typer blåspray inneholder virkestoffer med blå farge som er forbudt å bruke til matproduserende dyr, inkludert hest.

Forbudet gjelder ikke for hester som er tatt ut av matkjeden. Bønder som bruker blåspray med forbudte stoffer, kan få problemer med at dyrene deres blir kassert etter slakting.

Dersom du skal benytte blåspray til matproduserende dyr, bør du sjekke pakningen for å se hvilket fargestoff sprayen inneholder. Fargestoffer med E-nummer, for eksempel E131 Patent blå V og Brilliantblå FCF, er tillatt å bruke. De vanligste stoffene som er forbudt til matproduserende dyr, er krystallfiolett, basic violet, metylrosanilin og gentianafiolett.

Det er selgers ansvar å opplyse om blåsprayen kan brukes til matproduserende dyr - spør selger hvis du er i tvil.

Les mer på Mattilsynets nettsider