Bok: Halthet hos sau

Boka ”Halthet hos sau” er skrevet av Agnes Winter, erfaren veterinær og sauehelsespesialist i Storbritannia. Den er oversatt til norsk, med kommentarer tilpasset norske driftsforhold.

Boka gir en grundig innføring i klauvstell og diagnostikk, forebygging, kontroll og behandling av skader og sjukdommer i klauver, bein og muskler. Den gir leseren kunnskap til å kjenne igjen og sette i verk tiltak ved ulike tilstander som forårsaker halthet.

Boka er beregnet for sauebønder, rådgivere, veterinærer og studenter i husdyrfag og veterinærfag.

Boka kan bestilles blant annet hos www.haugenbok.no