Bok: Helse og velferd hos sau

Denne boka gir en helhetlig og grundig framstilling av helse og velferd i saueholdet.

Helse og velferd hos sau er boka for alle som er opptatt av norsk saueproduksjon. Den er først og fremst skrevet for saueprodusenter, men er også nyttig for veterinærer, veterinærstudenter og rådgivere.

 Boka har fokus både på forebyggende tiltak for å sikre god helse og produksjon i flokken, og helse og velferd for det enkelte individet. Den tar for seg fire hovedemner:

- Forebygging i flokken, omhandler forhold som er viktige for å gi hele flokken et best mulig utgangspunkt for god helse, velferd og produksjon.

- Reproduksjon og lamming beskriver brunst, befruktning og drektighet og ikke minst lammingshjelp og lammestell.

- Dyrevelferd, omhandler atferd og velferd hos sau og gir blant annet innblikk i hvorfor sauen gjør som den gjør og hva som må til for å skape et produksjonsmiljø som dyra trives i.

- Sjukdommer, gir en grundig innføring i sjukdommer hos sau, og beskriver hva den enkelte saueprodusent selv kan gjøre for å forebygge sjukdom.

Redaktører og hovedforfattere er Synnøve Vatn, Lisbeth Hektoen og Ola Nafstad i Animalia, Helsetjenesten for sau. Medforfattere er Ingrid Melkild, Inge Midtveit, Heiko Paulenz, Tore Sivertsen, Snorre Stuen, Tore Tollersrud og Martha J. Ulvund, alle spesialister innen sine fagfelt og med en bred generell kompetanse på sauehelse.

Boka er utgitt på Tun forlag (2008) og kan kjøpes eller bestilles i bokhandelen eller på nettet blant annet hos haugenbok.no