Egenerklæring helse - sau

Generell egenerklæring som anbefales ved all overføring av livdyr i Norge. Fylles ut av selger/leverandør som beholder ett eksemplar. Ett eksemplar følger dyret/dyrene.

Last ned egenerklæring