Norsk lammeproduksjon

Det er flere og flere som aldri har vært i et fjøs eller sett norsk sauehold på nært hold. I denne filmen følger vi dyra hos Laila og Helge-Olaf Aas på Eidsvoll fra lamming om våren til slakting om høsten.

Filmen viser blant annet hvordan Laila og Helge jobber for at flest mulig lam skal få en god start på livet. Vi følger dyra på beiteslipp og sanking og får se både klipping og slakting.

Lammeproduksjon i Norge

Fotograf Animalia

Filmen er laget av Visual Days for Animalia og er den tredje i en serie om moderne norsk husdyrhold. Det er tidligere laget filmer om svineproduksjon og kyllingproduksjon.