Om helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau arbeider med faglige tiltak som skal bidra til god helse og velferd i norsk sauehold, og gjennom det også en effektiv produksjon av trygg mat. Vi jobber blant annet med informasjon, rådgivning og deltar i større og mindre FoU-prosjekter.

Helsetjenesten for sau sentralt finansieres av omsetningsavgift over Animalias budsjett. Rådgivning og forebyggende helsearbeid i den enkelte besetning gjennomføres av lokale privatpraktiserende veterinærer, gjerne i samarbeid med rådgivere fra slakteriene, og betales av produsentene.

Organisering av Helsetjenesten for sau

Helsetjenesten for sau har et samarbeidsråd som er felles med Sauekontrollen. I samarbeidsrådet sitter to representanter fra NSG, en representant fra Nortura og en representant fra KLF. I tillegg møter en ansatt i Sauekontrollen og en ansatt i Helsetjenesten for sau.

Kontakt oss

Animalia-Helsetjenesten for sau

Postboks 396, Økern
N- 0513 Oslo
e-post: ht.sau@animalia.no 

Besøksadresse: Lørenveien 38