Aktuelt storfe

28.05.2024

Nyheter fra DVP storfe

Her er noen viktige nyheter fra Dyrevelferdsprogrammet for storfe. Les mer om revidering av besøksveileder, TINEs tillegg for bærekraftstiltak mm.

01.12.2023

Ringorm – veterinærattesten er og blir viktig

Det er per 30.11. påvist ringorm i 14 besetninger i Trøndelag. Og enda flere er blitt båndlagt grunnet mistanke, eller som kontaktbesetninger. Dette medfører store konsekvenser for de aktuelle besetningene og for livdyrformidlingen i regionen. 

02.11.2023

Besetningsutredning ved høy sykdomsforekomst eller dødelighet på kalv

Helsetjenesten for storfe har satt av midler for å dekke kostander ved analyser hos Veterinærinstituttet ved besetningsutredninger i besetninger med høy sykdomsforekomst eller dødelighet på kalv. Kostnad ved uttak av prøve og veterinærbesøk tilfaller produsenten selv. 

13.06.2023

11 000 produsenter har gjennomført veterinærbesøket i DVP storfe

Ei samla næring lanserte i januar 2022 et dyrevelferdsprogram for storfe. Nå er alle storfe-produsenter med mer enn ti dyr innrullert i programmet, og de fleste har gjennomført sitt første veterinærbesøk.

16.12.2022

Kutrivsel-prosjektet er i rute!

WelCow/Kutrivsel-prosektet ledet av Camilla Kielland ved NMBU Veterinærhøgskolen er i rute, og er nå i fasen hvor innsamlet data skal bearbeides og publiseres.