Aktuelt storfe

01.11.2022

DVP storfe - resultater så langt!

Både produsenter og veterinærer er godt i gang med dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe. Nå er nesten alle produsenter med mer enn 10 storfe innrullert og har fått tildelt en besøksfrist, og over 70% har gjennomført sitt første besøk.

27.09.2022

Kontrollprogrammet avsluttes

Da er det bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av 2022. Dette innebærer at kostnaden for analyse av prøver (BRSV/BCoV) vil tilfalle produsent fra og med 1.1.2023. Vi anbefaler fortsatt alle produsenter som kjøper/selger livdyr å ha en gyldig status ettersom det er nyttig kunnskap ift. smittevern i egen besetning og reduserer risikoen for å få smittsomme sjukdommer inn i driftsbygninger gjennom livdyrhandel.

27.04.2022

Dyrevelferdsprogrammet for storfe – pulje 1 er innrullert

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe ble lansert i januar. Nå er pulje en av fem ferdig innrullert. Første pulje – ca. 2300 produsenter – hadde besøksfrist 1. april. Omtrent 90 prosent av disse har nå gjennomført DVP-besøket.

17.02.2022

Dyrevelferdsprogrammet for storfe - mange er godt i gang!

I januar ble dyrevelferdsprogrammet (DVP) for storfe lansert sammen med den tilhørende digitale plattformen Velferdsportal storfe (VPstorfe). Alle produsenter som søker produksjonstilskudd for mer enn 10 storfe skal innrulleres i programmet puljevis innen mai 2023.

19.01.2022

Nå er DVP storfe lansert!

Alle produsenter med flere enn 10 storfe innrulleres puljevis gjennom året. Ved innrullering skal produsenten inngå avtale med minst én veterinær og gjennomføre et DVP-besøk innen gitt frist. Første pulje ble innrullert i januar, og mange veterinærer er allerede godt i gang med besøkene! Her er litt praktisk info om DVP storfe, og hvordan du kan bistå produsentene dine.