Aktuelt storfe

28.03.2019

Innlesning av vektfiler i Storfekjøttkontrollen

Visste du at du kan lese inn vekter fra fil i Storfekjøttkontrollen?

12.03.2019

Gratis prøveanalyser for BRSV og BCoV hele 2019

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV har tidligere sagt at prøveanalysene er gratis ut 1. kvartal 2019.

12.11.2018

Aksjon prøvetaking en suksess

Kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BCoV har i høst sendt ut materiell for prøvetaking til alle landets storfebesetninger med mordyr.

17.08.2018

Helsestorfebesetninger får 15% rabatt på husdyrforsikring

Gjensidige Forsikring tilbyr 15% rabatt på husdyrforsikring.