Hva leter du etter?

Gratis prøveanalyser for BRSV og BCoV hele 2019

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV har tidligere sagt at prøveanalysene er gratis ut 1. kvartal 2019.


Publisert: 12 mar, 2019 Oppdatert: 12 mar, 2019

Det er kontrollprogrammet som finansierer prøveanalysene over sitt budsjett. Prøvetaking er svært viktig for å lykkes. Spesielt er det viktig i forbindelse med transport av liv- og slaktedyr.

Vi har økonomi til å dekke alle prøveanalyser også i år. Alle analyser blir derfor gratis for produsentene!