Helsestorfetillegg på kalv tas bort fra 1. mai 2020

Besetninger som har Helsestorfestatus får i dag et tillegg på kr. 1000,- for avlsdyr og kr. 400,- for kalv. Mange oppfôringsbesetninger ønsker ikke å kjøpe kalv fra Helsestorfebesetninger fordi de mener disse kavlene ikke har noen ekstra verdi ved slakting. Det medfører at det er vanskelig å oppnå merpris på kalv. Dette medfører at helsestorfetillegget på kalv tas bort fra 1. mai. På avlsdyr blir tillegget uendret.