Innlesning av vektfiler i Storfekjøttkontrollen

Visste du at du kan lese inn vekter fra fil i Storfekjøttkontrollen?

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Det er per 28.03.2019 tre ulike vekttyper vi kan ta imot fil fra. Det gjelder Tru-Test, Gallagher og TePari. Opplastningen av filene gjøres i Registrering > Veiing. Der finner du en knapp for Innlesning og videre Ny innlesning oppe til høyre. Innlesningen er laget med utgangspunkt i det oppsettet filtypene hadde da vi laget innlesningen. Vi veit av erfaring at oppsettet i slike filer kan endre seg med ny programvare til vekta osv. Skulle du oppleve problemer med å få lest inn fila er det fint om du sender det til brukerstotte@animalia.no