Kontrollprogrammet – prøvetakingsutstyr og siste nytt

Veterinærer/produsenter må skaffe utstyr selv

Vi ser at en del ikke har fått med seg informasjonen. Som en konsekvens av covid-19 situasjonen blir det dessverre ikke sendt ut utstyr i år, da bedriften som har gjort dette for oss måtte stenge ned. Derfor må veterinærer og produsenter selv stå for utstyret i år. Vi beklager selvsagt dette, men håper og tror at produsenter og veterinærer løser dette greit. Speneprøveglass kan bestilles gjennom Tine, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles fra leverandører av veterinærutstyr.

Gratis analyse ut 2020

Akkurat som tidligere år fortsetter vi med gratis analyse av prøvene, og det vil vare ut 2020. Vårt håp er at det vil motivere enda flere til å foreta prøvetaking slik at vi kan få enda bedre oversikt over den reelle statusen for virusene og redusere mørketallene så mye som mulig.

Status gyldig i 410 dager

Tidsintervallet for prøvetaking er nå endret fra 365 dager til 410 dager. Med andre ord, statusen produsenten oppnår på prøvene vil være gyldig i 13,5mnd, forutsatt at det ikke er hendelser i dette tidsrommet som har betydning for smittestatus på besetningen.

Ammekuprodusenter kan ta melkeprøve

I motsetning til tidligere kan ammekuprodusenter nå velge mellom blodprøve og melkeprøve. De samme prinsippene gjelder her som hos melkeprodusenter hvis valget faller på melkeprøve. Med andre ord, prøve skal tas fra de fire yngste 1. laktasjonskyrne som er født i besetningen. Og husk – HMS må prioriteres!

Innsending av prøver

Vi ber om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut. Normalt tar det inntil 10 virkedager før svar på prøven foreligger, men av erfaring fra tidligere år kan det forventes at det i de mest hektiske periodene kan ta opptil 5 uker før svaret er klart. Ta ut prøven i såpass god tid at produsenten ikke står i fare for å miste statusen.

Desember – pga. juleferie er det ønskelig at innsending av prøver gjøres seneste 5 desember.