Kontrollprogrammet BRSV/BCoV

Siste frist for innsending av prøver er 5 desember!

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Innsending av prøver

Vi ber om at det planlegges i god tid før frist for ny prøve går ut slik at produsenter ikke står i fare for å miste status. Og husk - Gyldighet av status er 410 dager
OBS: –Pga. juleferie er absolutt siste frist for innsending av prøver 5. desember.


Gratis analyse ut 2020

Vårt håp er at det vil motivere enda flere til å foreta prøvetaking og derfor jobber vi hardt med kunne tilby gratis analyse i 2021 også. Vi skal klare å tilby gratis undersøkelse i første del av 2021, men må komme tilbake til hvordan dette blir siste del av neste år.


Veterinærer/produsenter må skaffe utstyr selv

Speneprøveglass kan bestilles gjennom Tine, mens blodprøveglass (4ml m/rød kork) må bestilles gjennom veterinæren.


Rekvisisjon til prøvetaking finner du her 

Prøvetaking - Noen korte retningslinjer

• 4 individer
• Aldri ta prøver av innkjøpte dyr, de MÅ være født i besetningen
• Melk – velg 1.laktasjonskyr
• Blod – kalv/ungdyr må være minimum 6 mnd gamle

 

Lykke til, god helse og god jul!