Bestilling av materiell

Helsetjenesten for storfe har sin egen nettbutikk.

På nettbutikken kan du bestille materiell som helsekort, helseperm, dørskilt og opplæringsmateriell.

Har du spørsmål kontakt Animalia på tlf. 23 05 98 00 eller animalia@animalia.no