Økt storfekjøttproduksjon i Norge

Det er et felles ønske fra produsenter, næring, handel og myndigheter om å øke den norske produksjonen av storfekjøtt.

Landbruks- og matdepartementet satte ned en ekspertgruppe som skulle se på løsninger innenfor et bredt spekter av tiltak i hele verdikjeden, fra jord til bord. I februar 2013 overleverte gruppen sine anbefalinger til daværende landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i form av en rapport.

Økt storfekjøttproduksjon i Norge