Produksjon av storfekjøtt i Norge (video)

Vi har besøkt gården til Per Øyvin Sola i Vestfold for å gi et innblikk i hvordan norsk storfeproduksjon foregår.

Produksjon av storfekjøtt i Norge

Fotograf Animalia