Trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe

Det er et økende behov for tilrettelegging for flytting av storfe inn og ut av husdyrrom. Storfe går ofte i større eller mindre grupper i fellesbinger. Trygg flytting av storfe setter krav både til selve husdyrrommet og inn- og utlastingsplass. Gode løsninger har mange fordeler.

Heftet "Trygg og smittesikker inn- og utlasting av storfe" er laget i regi av kontrollprogrammet for bekjempelse av BRSV og BCoV.