Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Velferdsportal storfe. Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte brukerstøtte.

Hvordan bestiller jeg DVP-besøk?

Det er to ting du må gjøre: legg til veterinæren i Velferdsportal storfe, og kontakt veterinæren direkte for å avtale tidspunkt. 

Kan jeg ha avtale med flere veterinærer i Velferdsportal storfe?

Ja, det er ingen begrensning på hvor mange veterinæravtaler du kan ha.

Jeg finner ikke veterinæren jeg ønsker avtale med når jeg søker i Velferdsportal storfe, eller han/hun står som "ikke tilgjengelig". Hvorfor?

Hvis du ikke finner veterinæren kan du dobbeltsjekke at du søker på riktig navn. Om du fortsatt ikke finner veterinæren kontakter du brukerstøtte, så kan vi undersøke dette nærmere. 

Hvis du finner veterinæren, men det står "ikke tilgjengelig" så kan ikke den aktuelle veterinæren velges på nåværende tidspunkt. Ofte skyldes det at de ikke har gjennomført kurset for DVP-veterinærer.

Jeg vet ikke hvilken veterinær jeg kan velge, hvor finner jeg navn på de aktuelle?

Vet du ikke hvilken veterinær du kan velge kan du kontakte brukerstøtte for å få en liste over aktive veterinærer i ditt område. 

Jeg har gjennomført besøket, men jeg får fortsatt påminnelser om besøksfristen. Hvorfor?

Etter besøket må veterinæren fylle ut en besøksrapport. Besøket blir ikke registrert som gjennomført før denne er sendt inn av veterinær. Du mottar SMS/epost når besøkrapporten er sendt inn. Du kan eventuelt logge inn i Velferdsportal storfe for å sjekke om besøksrapporten er sendt inn.

Jeg har gjennomført første besøk, når skal neste besøk gjennomføres?

Når du har gjennomført et besøk, og veterinæren har registrert dette, så blir neste besøksfrist automatisk beregnet av systemet på følgende måte: 

Hvis du gjennomførte besøket innen fristen blir neste frist beregnet som 16 måneder fra besøksdatoen. 
Hvis besøket er gjennomført etter besøksfristen blir neste frist beregnet som 16 måneder fra den opprinnelige fristen du hadde. Dette gjelder også i tilfeller hvor det er gitt en utsettelse.
Du får SMS og epost når veterinæren har registrert besøket, og her vil også din neste besøksfrist stå. I tillegg får du påminnelse om fristen 30 og 14 dager før.