Aktuelt - svin

11.04.2019

Statusene i Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. I Helsegrissystemet kan en besetning ha opptil fire statuser.

28.03.2019

Kom med innspill til ny Ingris Purke!

Arbeidet med å planlegge en større omlegging og forbedring av purkedelen i Ingris er godt i gang.

04.01.2019

Fjøslogg - nå i Ingris tilvekst

Ingris har laget en enkel fjøslogg i tilvekstdelen slik at du nå kan gjøre dine registreringer rett på mobilen mens du står ved bingen. Ved å bruke fjøsloggen oppfyller du kravene som Dyrevelferdsprogrammet har for loggføring av slaktegris.

04.01.2019

Ny rapportløsning i Ingris tilvekst

Er du lei av tungleste tabeller med mange tall? Savner du enklere og mer lettleste fremstillinger? Da har vi en god nyhet til deg!   

10.07.2018

Gassbedøving av griser- anbefalt metode

Dyr som slaktes blir bedøvet før de blir avlivet. Alle bedøvingsmetoder har sine fordeler og ulemper. I Norge brukes CO2 til bedøving av gris. Metoden er internasjonalt anerkjent og god når det gjøres riktig

  • 1
  • 2