Aktuelt - svin

23.04.2020

Oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin under korona-unntakstilstanden

Det er ingen pause i dyrevelferdsprogrammet for svin til tross for unntakstilstanden vi nå er i. I de fleste områder av landet er det fortsatt mulig å gjennomføre planlagte veterinærbesøk iht. kravene i dyrevelferdsprogrammet til tross for tiltakene mot spredning av koronavirus (SARS-CoV-2).

20.11.2019

Etablert KSL krever aktiv oppfølging av dyrevelferdsprogrammet for svin

Fra 1. januar 2020 vil manglende deltakelse eller for sein oppfølging av kravene i dyrevelferdsprogrammet for svin medføre tap av KSL. Det får store konsekvenser for deg som svineprodusent. Mister du Velferdsgrisstatus, har du 45 dager på deg dersom du skal beholde KSL.

11.04.2019

Statusene i Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. I Helsegrissystemet kan en besetning ha opptil fire statuser.

28.03.2019

Kom med innspill til ny Ingris Purke!

Arbeidet med å planlegge en større omlegging og forbedring av purkedelen i Ingris er godt i gang.

04.01.2019

Fjøslogg - nå i Ingris tilvekst

Ingris har laget en enkel fjøslogg i tilvekstdelen slik at du nå kan gjøre dine registreringer rett på mobilen mens du står ved bingen. Ved å bruke fjøsloggen oppfyller du kravene som Dyrevelferdsprogrammet har for loggføring av slaktegris.