Kom med innspill til ny Ingris Purke!

Arbeidet med å planlegge en større omlegging og forbedring av purkedelen i Ingris er godt i gang.

Fotograf : Animalia/Grethe Ringdal

Animalia leder arbeidet i samarbeid med Norsvin. Det har vært avholdt innspillsmøter med en gruppe produsentrådgivere og en gruppe medlemmer (bønder). Dette har gitt mange gode innspill til ønsket funksjon og design. Programmeringen vil begynne våren 2019. Lansering vil skje løpende i 2019/2020.

Dersom du har noen konkrete forbedringsønsker til den nye purkedelen? Ikke nøl med å sende de til oss på support@in-gris.no