Nå kan du pause din besetning i Helsegrissystemet

En ny funksjon i Helsegrissystemet tilpasset deg som bare driver sesongbetont med gris gjør at du nå kan sette profilen din på pause.

Siden veterinærbesøk bare skal gjennomføres når det er griser i besetningen, er det ikke alltid mulig å følge opp tidsfristen for ny besetningsrapport. Ved å pause profilen unngår du at eventuelt ikke godkjente statuser registreres i systemet. Dette medfører at du ikke kan levere gris uten å få Velferdsgris- og KSL-trekk på oppgjøret, men du kan da levere andre dyreslag uten å få KSL-trekk.

For å pause produsentprofilen din, må du logge inn i Helsegrissystemet og gå til profilsiden. Nederst på siden finnes knappen «Jeg har ikke gris akkurat nå». Klikk på denne og profilen din settes i pausemodus. Når profilen står i pausemodus, er det ikke mulig å gjøre noen endringer eller opprette ny besetningsrapport. Dette åpnes det for først når profilen igjen er aktivert. For å reaktivere produsentprofilen din klikker du på knappen «Jeg har griser igjen» på profilsiden.

Dersom du har sluttet med gris, klikker du på knappen «Jeg har slutta med gris». Med en deaktivert profil, kan du ikke reaktivere deg igjen. Ta kontakt med brukerstøtte på epost hvis det skulle bli aktuelt igjen.

Når du pauser, deaktiverer eller reaktiverer profilen din, vil det påvirke KSL fra neste dag.

Oppdatering av dyrehold

Det er nå lagt til flere opplysninger som må fylles ut under «Dyrehold» i Helsegrissystemet. Er ikke dyreholdet komplett utfylt, får du ikke opprettet ny besetningsrapport. Det er kun du som produsent som kan oppdatere opplysningene i dyreholdet ditt. Først når alle opplysninger om dyreholdet er oppdatert, genereres riktig spørsmålsoppsett i besetningsrapporten og riktig antall besøk per år.

Ny e-postadresse eller nytt telefonnummer?

Har du endret telefonnummer eller e-postadresse, må dette først registreres i Produsentregisteret. Deretter endres dette automatisk i Helsegrissystemet når du klikker på knappen «Hent data fra Produsentregisteret» nederst på din profilside. Husk å lagre endringene.