Tilsynskampanje for gris – hva innebærer det?

Dyr skal ha det godt, og god velferd for norske griser er målet for Mattilsynets nasjonale tilsynskampanje som starter i januar 2021. Kampanjen dekker hele landet.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Omtrent 600 svinebesetninger skal ha tilsyn i løpet av 2021 og første halvdel av 2022. Besetningene blir et tilfeldig utvalg av norske svinehold, fordelt etter tettheten av svinebesetninger. Mattilsynet vil samkjøre tilsynene med prøvetaking for MRSA der det er mulig.

I kampanjen vil Mattilsynet bl.a. se på:

  • Rutiner for forebygging, håndtering og behandling av sjuke og skadde dyr.
  • Nødvendig avliving og dokumentasjon.
  • Rutiner ved kastrering. Veterinærens bruk av legemidler ved kastrering.
  • Bruk av strø og rotemateriale. Redebyggingsmateriale til purker.
  • Rutiner for fiksering av purker.
  • Arealkrav.
  • Tilgang til fôr og vann.
  • Dokumentasjon for kontroll av el- og brannvarslingsanlegg.

Som bonde er du ikke bare en privatperson. Du er også næringsdrivende med særlige forpliktelser. Enhver som driver med produksjonsdyr har en rekke regler å forholde seg til. Næringen har laget et dokument som inneholder noen av de reglene som gjelder når du får Mattilsynet på besøk på uvarslet tilsyn:

Se også: