Om helsetjenesten for svin

Helsetjenesten for svin arbeider for en god svinehelse i Norge gjennom forebyggende helsearbeid og organisert sykdomsbekjempelse.

Målet er å sikre en effektiv produksjon av trygg mat med god dyrehelse, god dyrevelferd og riktig legemiddelbruk. Helsegrissystemet er et viktig verktøy for å dokumentere tilstanden i norske svinebesetninger.

Helsetjenesten for svin finansieres gjennom Omsetningsrådet mens slakteriene lønner de regionale rådgiverne. Helsetjenesten for svin sitt øverste styringsorgan er Samarbeidsrådet med representanter fra Norsvin, KLF og Nortura.

Regionale rådgivere:

Nortura SA

Fagsjef, fagrådgiver gris

Odd Magne Karlsen

Mobil 41 60 92 82

Epost odd.magne.karlsen@nortura.no

Midt/Nord (Steinkjer)

Spesialveterinær

Annbjørg Nernæs 

Mobil  97 71 16 82

Epost annbjorg.nernes@nortura.no

Spesialveterinær 

Ingeborg Ålmo

Mobil 41 43 78 82

Epost ingeborg.almo@nortura.no

Øst (Rudshøgda)

Spesialveterinær/ ass. fagsjef

Eli Maria Stenklev

Mobil 97 97 72 52

Epost eli.maria.stenklev@nortura.no

Spesialveterinær

Jeanette Hansen

Mobil 99 38 55 46

Epost jeanette.hansen@nortura.no

Agro(Forus)

Spesialveterinær

Marie Johnsen Nøkling

Mobil 91 33 05 63

Epost marie.nokling@nortura.no

 

Vest (Sandeid)

Spesialveterinær

Laura Lundgaard Jensen

Mobil 90 41 14 86

Epost laura.jensen@nortura.no

Prima Slakt AS

Rådgiver

Leidulf Sigmundstad

Mobil 45 28 78 30

Epost leidulf.sigmundstad@prima.as

Kjøtt- og fjørfebransjens

landsforbund (KLF)

Spesialveterinær

Emilie Oldervik

Mobil 481 41 631

Epost emilie@kjottbransjen.no

Fatland Gruppen AS Furuseth Slakteri AS

 

Rolf Gunnar Husveg

Mobil 952 07 766

Epost husveg@fatland.no

Rådgiver

Oscar Brundtland

Mobil 99 72 15 96

Epost ob@furuseth.no

Midt Norge Slakteri AS  

Rådgiver

Frida Knutsen

Mobil 90 74 12 82

Epost frida.knutsen@norsk-slakt.no