Om helsetjenesten for svin

Helsetjenesten for svin arbeider for en god svinehelse i Norge gjennom forebyggende helsearbeid og organisert sykdomsbekjempelse.

Målet er å sikre en effektiv produksjon av trygg mat med god dyrehelse, god dyrevelferd og riktig legemiddelbruk. Helsegrissystemet er et viktig verktøy for å dokumentere tilstanden i norske svinebesetninger.

Helsetjenesten for svin finansieres gjennom Omsetningsrådet mens slakteriene lønner de regionale rådgiverne. Helsetjenesten for svin sitt øverste styringsorgan er Samarbeidsrådet med representanter fra Norsvin, KLF og Nortura.

Regionale rådgivere:

 

Nortura SA

Fagsjef, fagrådgiver gris (permisjon)

Odd Magne Karlsen

Mobil 41 60 92 82

Epost odd.magne.karlsen@nortura.no

Midt/Nord (Steinkjer)

Spesialveterinær

Annbjørg Nernæs 

Mobil  97 71 16 82

Epost annbjorg.nernes@nortura.no

Spesialveterinær (permisjon)

Ingeborg Ålmo

Mobil 41 43 78 82

Epost ingeborg.almo@nortura.no

Øst (Rudshøgda/ Tønsberg)

Spesialveterinær/ fung. fagsjef gris

Eli Maria Stenklev

Mobil 97 97 72 52

Epost eli.maria.stenklev@nortura.no

Spesialveterinær

Audun Skomsøy

Mobil 91 88 88 62

Epost audun.skomsoey@nortura.no

Spesialveterinær

Jeanette Hansen

Mobil 99 38 55 46

Epost jeanette.hansen@nortura.no

 

Agro(Forus)

Spesialveterinær

Marie Johnsen Nøkling

Mobil 91 33 05 63

Epost marie.nokling@nortura.no

 

Vest (Sandeid)

Spesialveterinær

Laura Lundgaard Jensen

Mobil 90 41 14 86

Epost laura.jensen@nortura.no

Prima Slakt AS

Rådgiver

Leidulf Sigmundstad

Mobil 45 28 78 30

Epost leidulf.sigmundstad@prima.as

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

Spesialveterinær

Karl Kristian Kongsted

Mobil 488 65 080

Epost Karl.Kristian@kjottbransjen.no

Fatland Gruppen AS Furuseth Slakteri AS

Rådgiver

Tora Vinterli Hoel

Mobil 46 70 07 46

Epost torh@fatland.no

Rådgiver

Oscar Brundtland

Mobil 99 72 15 96

Epost ob@furuseth.no

Midt Norge Slakteri AS  

Rådgiver

Frida Knutsen

Mobil 90 74 12 82

Epost frida.knutsen@norsk-slakt.no