Om helsetjenesten for svin

Helsetjenesten for svin arbeider for en god svinehelse i Norge gjennom forebyggende helsearbeid og organisert sykdomsbekjempelse.

Målet er å sikre en effektiv produksjon av trygg mat med god dyrehelse, god dyrevelferd og riktig legemiddelbruk. Helsegris er et viktig verktøy for å dokumentere tilstanden i norske svinebesetninger.

Helsetjenesten for svin finansieres gjennom Omsetningsrådet mens slakteriene lønner de regionale rådgiverne. Helsetjenesten for svin sitt øverste styringsorgan er Samarbeidsrådet med representanter fra Norsvin, KLF og Nortura.

Regionale rådgivere:

 

Nortura SA

Fagsjef, fagrådgiver gris

Odd Magne Karlsen

Mobil 41 60 92 82

Epost odd.magne.karlsen@nortura.no

Midt/Nord (Steinkjer)

Spesialveterinær

Annbjørg Nernæs 

Mobil  97 71 16 82

Epost annbjorg.nernes@nortura.no

Spesialveterinær

Ingeborg Ålmo

Mobil 41 43 78 82

Epost ingeborg.almo@nortura.no

Øst (Rudshøgda/ Tønsberg)

Spesialveterinær

Eli Maria Stenklev

Mobil 97 97 72 52

Epost eli.maria.stenklev@nortura.no

Spesialveterinær

Audun Skomsøy

Mobil 91 88 88 62

Epost audun.skomsoey@nortura.no

Vest (Forus)

Spesialveterinær

Flemming Meland

Mobil 47 38 30 01

Epost flemming.meland@nortura.no

 

 

Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)

Spesialveterinær
Karl Kristian Kongsted

Mobil 488 65 080

Epost Karl.Kristian@kjottbransjen.no

Fatland Gruppen AS

Furuseth Slakteri AS

Produsentrådgiver

Annelise Svindland

Mobil 975 47 234

Epost annelise.svindland@fatland.no

Rådgiver

Oscar Brundtland

Mobil 99 72 15 96

Epost ob@furuseth.no

Midt Norge Slakteri AS

 

Rådgiver

Øyvind Nesjan

Mobil 953 65 637

Epost oyvind.nesjan@norsk-slakt.no