4000 medlemmer i Storfekjøttkontrollen

Siste dag i august meldte medlem nr. 4000 seg inn i Storfekjøttkontrollen, og aldri før har det vært så mange medlemmer.

Fotograf : Animalia

Storfekjøttkontrollen har hatt en sterk medlemsvekst de siste årene. Nesten 90 prosent av alle ammekyr er registrert i verktøyet og det blir også stadig flere brukere innenfor spesialisert storfekjøttproduksjon. En stor andel av de siste årenes medlemsvekst skyldes nyetablering av ammekubesetninger.  

Storfekjøttkontrollen er for alle som har fôringsdyr og/ eller ammekyr. Kontrollen gir oversikt over dyrene fra fødsel til slakt og er et styringsverktøy for primærprodusentene og deres rådgivere ved slakteriene.

Medlemmer i Storfekjøttkontrollen får bedre oversikt over dyrene og besetningens produksjon, status og utvikling. Dette gjør driftsplanlegging og produksjonsstyring enklere og mer kostnadseffektivt. Data fra Storfekjøttkontrollen har høy nytteverdi for det nasjonale avlsarbeidet og som grunnlag for forskning og utvikling på en rekke områder.

Les mer om Storfekjøttkontrollen