Feil om økologisk kylling og arealbehov

I TV 2 hjelper deg fra 18. november var norsk kyllingproduksjon tema. Animalia deltar i programmet og forteller om hvordan fjørfenæringen jobber med dyrevelferd og svarer blant annet på spørsmål om miljøberikelse, tetthet, bærekraft og økologisk produksjon. I episoden kommer det fram helt feil informasjon om arealbehovet hvis all kyllingproduksjon hadde vært økologisk.

En forskjell mellom konvensjonell og økologisk produksjon er kravet til uteareal. I et hypotetisk regnestykke for å illustrere behovet for uteareal ved 100 prosent økologisk slaktekyllingproduksjon i Norge sier Animalias representant at det totale arealbehovet med dagens volum ville tilsvart et landareal på størrelse med fastlands-Norge minus Finnmark. Det blir helt feil størrelsesorden, og er ikke korrekt.

Animalia beklager det feilaktige inntrykket noen måtte ha fått av arealbehov knyttet til økologisk fjørfeproduksjon. Det var på ingen måte Animalias hensikt å snakke nedsettende om økologisk produksjon. TV 2 hjelper deg har nå fjernet den delen av innslaget som presenterer det hypotetiske regnestykket. En oppdatert utgave av episoden vil publiseres på TV 2 Play.

Animalia jobber med en rekke generiske oppgaver som omfatter både konvensjonell og økologisk kjøtt- og eggproduksjon.