Fortsatt fravær av MRSA i norske svinebesetninger

Mattilsynet har i 2017 tatt prøver i 826 svinebesetninger for å avdekke MRSA. Overvåkingen viste en fortsatt svært lav forekomst av MRSA hos svin. Det ble ikke påvist noen besetninger med klassisk LA-MRSA, det vil si MRSA CC398. I tre besetninger ble det påvist andre typer av MRSA. 

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

De gode resultatene kommer som følge av det kontinuerlige forebyggende arbeidet som gjøres i svinenæringa og hos de enkelte produsent.

– Resultatene fra 2017 viser økt bevissthet og kunnskap hos svineprodusentene om smitterisiko og -beskyttelse har gitt resultater. Dette er avgjørende for å kunne videreføre dagens forvaltning av MRSA i svinepopulasjonen, for konsekvensene for produsenter som får påvist MRSA i besetningen er fortsatt store, sier fagdirektør i Animalia, Ola Nafstad.

- Samtidig viser også de tre sporadiske funnene av MRSA-typer som sjelden har vært påvist hos svin eller andre dyr tidligere at så omfattende overvåkning som nå gjøres i den norske svinepopulasjonen kan gi uventede funn. Disse funn krever oppfølging for å få avklart eventuelt spredningspotensiale mellom griser, og setter produsentene i en vanskelig situasjon også før vet blir avklart hvordan påvisningen skal forvaltes og følges opp, avslutter Nafstad.

Les mer hos Veterinærinstituttet 

Les mer hos Mattilsynet