Høringsinnspill til nasjonale kostråd: kjøtt og egg er nærmest fraværende

I slutten av mars presenterte Helsedirektoratet utkast til nye nasjonale kostråd som nå er på høring. Animalia mener at kostrådene må bli tydeligere på at kjøtt og egg kan være en del av et sunt og variert kosthold.

Helsedirektoratet har i høringen bedt om innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av kostrådene best mulig. NNR2023 er kunnskapsgrunnlaget for kostrådene. Helsedirektoratet påpeker at NNR2023 tidligere har vært på høring. Derfor åpner de ikke opp for nye innspill til kunnskapsgrunnlaget. Høringsfristen er 20. mai, men både 15. og 30. april publiserte Helsedirektoratet alle innspillene som hadde blitt sendt inn så langt. 

Kjøtt og eggs rolle i norsk kosthold 

Råd 1. i utkastet til kostrådene er et overordnet råd: Ha et variert kosthold, velg mest mat fra planteriket og spis med glede. Videre trekker rådet frem at et godt kosthold kan settes sammen på mange måter, og slik sett tilpasses ulike kulturer, tradisjoner og livssyn. Det viktige er å spise variert og velge mest mat fra planteriket, at det er variasjon mellom forskjellige typer frukt og grønnsaker, grove kornprodukter og belgfrukter, og rikelig med fisk og moderate mengder meieriprodukter.  

Animalias innspill til dette rådet er først og fremst at egg og kjøtt er helt fraværende i selve beskrivelsen av et godt kosthold. I kunnskapsgrunnlaget, NNR2023, var det ingen holdepunkter for at et sunt og variert, eller godt kosthold, ikke kan inneholde rent kjøtt og egg.  

Ikke vurdert om kostrådene møter næringsstoffbehov 

Ser man råd 1. og 4. i sammenheng, mener Animalia at fraværet av kjøtt og egg kommer enda tydeligere frem. Utkastet til råd 4. er Fisk og sjømat, bønner og linser og rent kjøtt er gode kilder til protein – varier blant disse. Velg lite rødt kjøtt og minst mulig bearbeidet kjøtt.  

I begrunnelsen for rådet beskrives næringsverdien til kjøtt og egg på en annen måte enn andre matvarer. I tillegg, når rådene omtaler mengdeanbefalinger for rødt kjøtt, er det hyppig bruk av ord som lavt, begrense og velg lite rødt kjøtt. Evidensen som ble lagt frem i NNR2023 viste at et moderat inntak av rødt kjøtt kan være en del av et sunt og variert kosthold.  

Utkastet til rådet for egg er å begrense inntaket til inntil ett egg per dag, til tross for at kunnskapsgrunnlaget i NNR2023 konkluderte med noe annet. Det er ikke holdepunkter for å si at mer enn ett egg er dårlig for helsa.  

Animalia stiller også spørsmål til at det ikke er vurdert om eller i hvilken grad kostrådene møter næringsstoffbehov i befolkningen. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har fått i oppdrag å vurdere dette parallelt med høringen av kostrådene. Vurderingen vil bli publisert i en rapport i forbindelse med lanseringen av kostrådene.  

Kostrådene skal ifølge Helsedirektoratet lanseres på Arendalsuka 15. august.