Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet, og Mattilsynet og Helsetjenesten oppfordrer til godt smittevern for å beskytte egne fugler mot smitte.

I kommersielle fjørfehold er de vanligste sjukdomstegnene på fugleinfluensa:

  • økt dødelighet
  • nedsatt fôr- og vanninntak
  • nedsatt eggproduksjon

Måkeadaptert virusvariant – vær obs!

Viruset som for tiden gir sjukdomsutbrudd hos ulike måkefugl, er en variant som nettopp har tilpasset seg infeksjon hos måker. Det betyr imidlertid ikke at det ikke rammer andre villfugl eller tamfjørfe. Andre virusvarianter sirkulerer også.

Kliniske tegn på fugleinfluensa hos villfugl vil variere utfra art, stadiet i sykdomsforløpet og virusvariant. De mest vanlige tegnene er nedsatt skyhet, balanseproblemer, unormal vridning av hodet og vanskeligheter med å fly. En fugl kan være smittet med fugleinfluensa selv om den ikke viser alle tegnene samtidig.

– Rapporter fra Italia om atypisk sykdomsforløp og fravær av kliniske tegn i fjørfeflokker med påvist høypatogen fugleinfluensa forårsaket av «måkevarianten» av viruset, gjør at vi følger ekstra nøye med, sier Silje Granstad, veterinær og fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet. Med andre ord, de typiske dramatiske kliniske tegnene kan utebli eller være mindre.

– Hvis det blir funnet sjuke eller døde villfugler i nærheten av fjørfeholdet ditt, så unngå kontakt med disse, vurder å varsle Mattilsynet eller din helseovervåkingsveterinær, skjerp hygienerutinene på egen gård og følg ekstra godt med dyra i egen besetning, råder Thorbjørn Refsum, spesialveterinær i Helsetjenesten.

Meld fra ved mistanke

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om fugleinfluensa. Hvis du har kontaktet din helseovervåkningsveterinær, så vil veterinæren kunne melde fra til Mattilsynet.