Praktisk informasjon om dyrevelferdsprogrammet for storfe

Alle produsenter med flere enn 10 storfe skal inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned. Vi oppfordrer til å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden.

I januar ble DVP storfe lansert. Første pulje har fram til 1. april til å gjennomføre sitt første DVP-besøk. Fra 1. mars innrulleres andre pulje, og de aktuelle produsentene har fått varsel.

Innloggingssiden finner du på vpstorfe.animalia.no. Avtaleinngåelse med veterinær og registrering av besøksrapport gjøres i den digitale plattformen VPstorfe. Lenke til VPstorfe vil også legges ut i Dyrehelseportalen, Storfekjøttkontrollen og på tine.medlem.no.

For å kunne innlemme de rundt 10 000 storfebesetningene i dyrevelferdsprogrammet før 1. mai 2023, er det laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Dersom du er usikker på din dyreholds-ID, kan du sjekke i øremerker kjøpt etter januar 2020, eventuelt kontakte Mattilsynet.
Lurer du på hvilken pulje du er i? Sjekk tabellen nedenfor.

Siste siffer i dyreholds-ID

Periode

0 og 1

1. januar 2022-1. april 2022

2 og 3

1. mars 2022-1. juli 2022

4 og 5

1. juni 2022-31. oktober 2022 

6 og 7

1. september 2022-30. november 2022

8 og 9

1. desember 2022-28. februar 2023

Oppsamlingsperiode

1. mars 2023-30. april 2023 

NB - Frist er flyttet én dag fram for å optimalisere varslingsrutiner.

Hva skjer når du innrulleres?

I starten av hver innrulleringsperiode sender vi ut SMS og e-post til alle produsentene i den aktuelle puljen. Meldingen vil inneholde informasjon om din besøksfrist og lenke til VPstorfe. Besøksfrist vil være siste dato i din innrulleringsperiode. Deretter må nytt besøk gjennomføres minimum hver 16. måned. Det vil også sendes ut påminnelser når besøksfristen nærmer seg.

Vi henter din kontaktinformasjon fra Landbrukets Dataflyt (Produsentregisteret). Dobbeltsjekk gjerne at du har oppdatert mobilnummer og/eller e-post slik at vi får tak i deg. Dette sjekkes, og eventuelt endres, ved å logge inn på profil.prodreg.no.

Planlegg veterinærbesøket i god tid innen fristen!

Slik kommer du i gang med DVP storfe når du er innrullert:

  1. Gå til VPstorfe ved å følge lenken i meldingen du mottar eller gå direkte til vpstorfe.animalia.no. Logg inn med brukernavn og passord fra Landbrukets Dataflyt, dette er det samme som brukes i din husdyrkontroll og andre systemer i landbruket.
  2. Når du er logget inn, opprett avtale med minst én veterinær. Trykk på fanen som heter «Avtaler» øverst på siden, trykk deretter på knappen «Legg til ny rådgivende veterinær» og søk opp ønsket veterinær. Når du trykker på veterinærens navn, sendes det en avtaleforespørsel.
  3. Ta i tillegg direkte kontakt med den aktuelle veterinæren for å avtale tidspunkt for DVP-besøket. Dette avtales på samme måte som for andre veterinærbehov. Det er svært viktig at du avtaler besøk i god tid innen fristen for å unngå kapasitetsutfordringer hos veterinæren og travle perioder for deg selv. Det må være nok dyr i eller i nærheten av fjøset til at en helhetlig vurdering kan gjennomføres. Unngå perioder hvor store deler av besetningen er utilgjengelig.
  4. Vi anbefaler at du leser gjennom veileder for DVP-besøk før veterinæren kommer, slik at du er godt forberedt og dermed får mest mulig ut av besøket. Lenke til veilederen og annen relevant info finner du nederst.

NB! Det er fullt mulig å gjennomføre første DVP-besøk før perioden din har startet dersom det passer bedre.

Hva må veterinæren gjøre?

Veterinæren må i første omgang logge inn i VPstorfe og svare på din avtaleforespørsel. Når dere har en aktiv avtale, vil han/hun kunne gjennomføre DVP-besøk hos deg.

Når besøket gjennomføres, skal veterinæren registrere besøksrapport i VPstorfe. Dette bør gjøres i løpet av besøket eller så snart som mulig etterpå.

Hva skjer hvis du får avvik?

Dersom det settes avvik, må tiltak for å utbedre avviket gjennomføres innen en frist som blir angitt av veterinæren. Når forholdet er utbedret, må du så snart som mulig gi beskjed til veterinæren med informasjon om hva som er utbedret og hvordan, evt. med relevant dokumentasjon. Veterinæren lukker deretter avviket i VPstorfe.

Du får varsel fra VPstorfe når fristen for å lukke avviket nærmer seg. Dersom besøk ikke gjennomføres eller avvik ikke lukkes i tide, kan det i ytterste konsekvens føre til KSL-trekk.

Trenger du mer informasjon?

Her kan du lese mer om dyrevelferdsprogram for storfe på animalia.no.

Her finner du informasjon om den digitale registreringsplattformen VPstorfe, inkludert brukerveiledning.

Om du ikke finner svarene du trenger, kontakt brukerstøtte. Bruk gjerne e-post da telefonbemanningen er begrenset.
E-post: vpstorfe@animalia.no 
Tlf: 91 17 10 50 (man, ons, fre kl. 10-15)