Prosjektet Grisefine lunger trenger deltagere

Har du en gris eller flere som hoster? Da vil NMBU Veterinærhøgskolen gjerne ha kontakt med deg.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

NMBU startet prosjektet Grisefine lunger i 2017 i samarbeid med Veterinærinstituttet, Animalia, Nortura, KLF og Norsvin. Nå i høst skal prosjektet i gang med omfattende prøvetaking ved utbrudd av akutt luftveissjukdom i slaktegris- og kombinertbesetninger.  Som veterinær eller svineprodusent, trenger vi derfor din hjelp for å få en enda friskere gris!

Prosjektet

Prosjektet skal gi en økt forståelse av mekanismene bak luftveissykdommer ved å studere forekomsten av patogene agens og relevante risikofaktorer. Ved økt kunnskap om dette, er målet å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris. Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen vil forbedre produksjonsresultatene.

Prosjektet ledes av NMBU med næringsdeltakelse fra Animalia, Nortura, KLF og Norsvin. I tillegg deltar veterinærinstituttene i Danmark og Sverige. Tidsrammen er 01.01.2017 - 01.06.2021

Har du griser som hoster, ta kontakt med: