Slik bekjemper vi rød hønsemidd

De siste ukene er insektmiddelet fipronil blitt oppdaget i egg fra Nederland. Et belgisk skadedyrfirma har benyttet stoffet på ulovlig vis i bekjempelse av rød hønsemidd. Det er ingen preparater med fipronil som brukes i matproduksjon på markedet i Norge.

Rød hønsemidd er et blodsugende edderkoppdyr som er utbredt over store deler av verden, og den finnes i ca. 23 prosent av hønsehusene i Norge. Dette er lavt sammenlignet med andre land. Både av dyrevelferdsårsaker og generelt for økonomien i produksjonen er det viktig å holde antall midd i hønsehuset så lavt som mulig.

Hønsemidd er ikke relevant for f.eks. slaktekylling siden det er korte innsett og dermed kort tid mellom tømming, vask og desinfeksjon.

Fipronil er virkestoff i et godkjent legemiddel som selges i Norge mot lopper, flått og lus hos hund og katt. Stoffet kan også brukes av skadedyrfirma til å bekjempe kakerlakker i blant annet bolighus.

Eggsaken i Nederland har ført til at millioner av egg er trukket tilbake fra markedet i Tyskland, Nederland, Belgia, Sveits og Sverige. Ifølge importstatistikk fra Totalmarked kjøtt og egg har det ikke blitt importert egg fra Nederland til Norge i år (pr. utgangen av juni).