Stor interesse for digitalt småskalakurs om fjørfeproduksjon

Animalia arrangerer denne uken digitalt småskalakurs. 17 produsenter deltar. Dette er femte gang kurset arrangeres siden oppstarten i 2018.

Kurset går blant annet gjennom disseksjon av fjørfe

Småskalakurset er et kurs for produsenter som ønsker å søke godkjenning for å kunne slakte fjørfe fra egen driftsenhet, for direktesalg som ferskt kjøtt til forbruker eller detaljist. Med ferskt kjøtt menes ubehandlet ferskt eller frossent kjøtt.

Småskala er definert som slakt av inntil 10.000 fugler hvert år. Det er Mattilsynet som er godkjennende instans for denne type slakt. Mattilsynet stiller mange og strenge krav for å godkjenne småskalaslakting, og en forutsetning er bestått eksamen fra et godkjent kompetanseprogram.

Småskalakurset ble arrangert første gang høsten 2018. Dette var et fysisk kurs med gruppeoppgaver og obduksjonstrening. Dessverre er det ikke mulig med klasseroms-kurs i disse dager og kurset kjøres nå digitalt. Dette gir bedre tilgjengelighet, spesielt når kurset har deltakere fra hele landet. Undervisningen benytter digitalt klasserom, live forelesninger og nettbaserte diskusjonsfora. Fagformidlingen veksler mellom tradisjonell forelesning, animasjon og film.

Kurset dekker mange tema som regelverk, stell, anatomi, smittsomme sykdommer, patologiske forandringer, smittevern, one health, hygiene, bedøving og avliving. Programmet omfatter to e-læringskurs, samt forelesninger over to dager, og avsluttende eksamen.