Effektiv e-læring

Animalia har de siste årene satset mer på utvikling og tilrettelegging av digital opplæring for å kunne tilby kurs der det er behov. Mange bønder og produsenter opplever økt krav om dokumentasjon i sin produksjon. E-læringskurs er en god metode for å bidra til at forskriftskrav og forventninger blir innfridd mest mulig effektivt.

Fotograf : Animalia

I e-læringkurset «Dyrehelse og smittevern» har Animalia tilrettelagt ved å gi en overordnet innføring i aktuelle sjukdommer vi ønsker å unngå hos husdyra våre, og godt smittevern og aktuelt regelverk. Hver enkelt produsent kan velge de aktuelle dyremoduler for sin driftsform, om det er en eller flere på gården. Deltakeren vil dermed få den opplæringa som er aktuell for seg og sin gård. Ved å gjennomføre de dyremoduler som er aktuelle med tilhørende oppgaveløsing underveis knyttet til smittevern vil det avslutningsvis genereres et utkast til smittevernplan for den aktuelle drifta.

Kurset er godkjent av Mattilsynet og svarer ut kompetansekravet i dyrehelseforskriften av 1.1.2020. Deltaker får kompetansebevis i tillegg til smittevernplan med kartutsnitt over egen gård. Ved å knytte kursinnholdet mot aktuelle myndighetskrav, som krav om smittevernplan basert på KSL standard, vil kurset tilby deltaker noe som er påkrevet og dermed oppleves som relevant for de aller fleste. Har man allerede smittevernplan på gården, vil bevisstgjøring og repetisjon gi læring. Alt dette dekkes i samme digitale kurs.

Nedenfor ser du noe av innholdet i kurset, og kan teste deg selv (innholdet er ikke responsivt og passer derfor best på en større skjerm)

Direkte tilgang til kurs

Kjøp av kurs i Animalias nettbutikk gir deltaker direkte tilgang til kurset. E-læringskurs gir stor fleksibilitet til når og hvor kurset skal gjennomføres, og deltaker kan bruke pc, nettbrett eller mobil. Dette gir opplæring som er enkelt tilgjengelig og kostandseffektivt. Deltakeren behøver ikke å bruke tid og penger på reise og opphold, og kan dele opp kurset akkurat slik det passer. Kurset  starter der deltakeren stoppet sist, og mulighet for repetisjon og tidsbruk er opptil hver enkelt. 

Animalia vil fortsette den digitale satsingen på utvikling av behovsbaserte og målrettede kurs. Vi vil tilrettelegge for kompetanseheving der det er behov og det foreligger krav til målgrupper i bransjen.