Fagsystemene

Animalia skaper verdier og generere kunnskap for kjøtt- og eggbransjen gjennom effektiv datafangst og foredling av verdikjededata til ulike formål.

Vi utvikler, vedlikeholder og drifter fagsystemer knyttet til primærproduksjon, helse- og velferdsparametre på levende dyr og klassifisering av slakt og ull på slakterier.

Fagsystemene har ulike formål, fra god driftsstyring og -planlegging for den enkelte produsent, verktøy for rådgiverne ved slakteriene, grunnlag for avlsarbeid, dokumentasjon av helse- og velferdstilstand hos husdyrene, smittesporing i verdikjeden mm. Samarbeid innad i næringen og mellom næring og offentlige myndigheter skal gi gode, solide og integrerte fagsystemer. Slik øker nytteverdien for samtlige aktører og systemene blir et reelt konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon